นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของ Coconut Coconic น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100% ตรา โคโคนิค  เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยเราจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาภายในให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

เรามีความประสงค์ให้เว็บไซด์ของเราเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต เราจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของเราเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของเรา การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น และหากท่านให้ข้อมูลกับเรามากเท่าใด เราก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนามของเรา เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารได้ตามนโยบายการสงวนสิทธิ์ ในการนี้ เรายังได้รวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็ก ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เราสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซด์ของเรา การใช้คุกกี้ทำให้เราจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านได้ แต่จะไม่ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือ ที่อยู่ ของท่าน คุกกี้ทำให้เราทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราและตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซด์ของเราเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้เราจัดบริการ ข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย ทั้งนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “Coconut Coconic”นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของเรา เราจะไม่รับผิดใด อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดความรับผิด


“Coconut Coconic”
มีความยินดีในการให้ข้อมูลและต้อนรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์ ท่านสามารถพิมพ์ คัดลอกทำสำเนาข้อมูลในเวบไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม “Coconut Coconic” ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของข้อจำกัดและกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ และเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลต่าง ที่บรรจุในเวบไซต์ของ “Coconut Coconic” ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเรา ที่ได้ลงทุนทั้งด้านเงิน เวลา และบุคลากรในการพัฒนา ทรัพย์สินดังกล่าวนี้รวมถึงลิขสิทธิ์ในข้อความ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ตราสินค้า วีดีโอ การถ่ายโอนข้อมูล (Download) การเชื่อมต่อ รวมทั้งข้อมูลด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ (Services & Materials) “Coconut Coconic” ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนต่างๆ ของเวบไซต์เพื่อบริการลูกค้าและผู้สนใจเพื่อความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ “Coconut Coconic”จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา ทั้งนี้ เรา  สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง เราสงวนสิทธิ์ของในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ
Fanpage : https://www.facebook.com/coconic.factory/
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40coconic